Tarikh             :           29hb September 2010  (Rabu)
            Masa               :           3:00 ptg
            Tempat           :           Bilik Mesyuarat PURI PUJANGGA
                                                UKM HOLDINGS SDN. BHD.
Universiti Kebangsaan Malaysia
43650 Bangi, Selangor Darul Ehsan


Sebagian ahli -ahli sedang bermesyuarat.